Dags att byta fokus

Dags att byta fokus! Svensk diskrimineringslag måste skärpas.

Det är dags att göra otillgänglighet till en del av diskrimineringsskyddet. Vi måste börja göra rätt från början. Vi har bett nationalekonom Dan Andersson att räkna på kostanderna, och vinsterna, när det gäller att få ett tillgängligt samhälle. Han har tagit fram andra siffror än de som Statskontoret tagit fram i samband med Bortom fagert tal – och hävdar att satsning på ett tillgängligt samhälle är en viktig investering som idag är underskattad.

Vi vill lyfta debatten och även blicken:

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det)

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Torsdagsaktionen

Över 671 dagar har gått sedan remisstiden gick ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Något lagförslag finns ännu inte.

Nu är det dags att gå från ord till handling, promemorians titel Bortom fagert tal talar sitt tydliga språk! Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda.

Varje torsdagsmorgon kl 8.00-9.00 träffas Funktionshinderrörelsen i den gemensamma Torsdagsaktion utanför Rosenbad.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Riksdagen ger regeringen uppdrag att stärka lagstiftningen!

Med acklamation togs beslutet i riksdagen den 14 juni 2012 att uppdra åt regeringen att skyndsamt stärka svensk diskrimineringslag och lägga in bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund.

En stor seger! Något som vi också kommer att följa så att fagert tal nu blir verklighet!

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Beslutsprocessen

Vi intervjuade Mehmet Kaplan, (MP),  om beslutsprocessen när det gäller det aktuella lagförslaget om bristande tillgänglighet som grund för diskriminering.

Votering sker i riksdagen den 13 juni 2012 med debatt, votering 16.00, om det blir 14 juni blir det 12.00. Riksdagen kommer att klubba igenom ett beslut om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag. Ordet skyndsamt är ett kodord i beslutssammanhang, om regeringen tar för lång tid på sig, blir de utfrågade av konstitutionsutskottet om varför det dröjer.

När riksdagen har röstat skickas förslaget till Lagrådet. Därefter går det ut på remiss. Lika Unika kan komma med synpunkter även om vi inte är remissinstans. När remissvaren är sammanställda lägger man en proposition som kommer till riksdagen i höst eller vinter, i värsta fall i vår. Men som sagt, regeringen måste skynda sig, annars får de konstitutionsutskottet på sig. Frågan är tillräckligt utredd, det finns inget argument för att dra ut på det. Mehmet Kaplan tror inte heller att regeringen vågar gå emot riksdagen. Det är ovanligt att så sker och om det gör det tvingas regeringen oftast att backa. Som sista utväg kan riksdagen ta till  en  missförtroendeomröstning som instrument.

Publicerat i Tillgänglighet | Märkt | Lämna en kommentar

Förslag till lagändring?

Den 30 maj beslutade arbetsmarknadsutskottet att uppdra åt regeringen att återkomma med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet ska bli en grund för diskriminering. Regeringen har fått i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag och enligt Mehmet Kaplan (MP) som är en av de som har drivit frågan, är ordet skyndsamt ett kodord i sammanhanget.

Om regeringen dröjer för länge kan de bli utsatta för granskning från konstitutionsutskottet där de kommer att få svara på frågan om varför det tar så lång tid.

Allianspartierna har skrivit en lång reservation där de menar att en lag skulle bli för dyr. De stödjer sig på Statskontorets beräkningar, vilka vi menar är starkt överdrivna. Alliansen är egentligen splittrad eftersom Folkpartiet med Erik Ullenhag i spetsen, och även Kristdemokraterna har drivit frågan. M och C är starkt emot. Sverigedemokraterna stöder oppositionens förslag. Votering sker i  riksdagen den 13 eller 14 juni. Hela beslutsprocessen fram till en färdig lag kan tyvärr dröja upp till ett år.

Funktionshinderrörelsen har under decennier engagerat sig i tillgänglighetsfrågor – vilket är en grundläggande sak för att människor ska kunna delta och bidra i samhället. Vi stretar på outtröttligt i frågan.

Publicerat i Tillgänglighet | Lämna en kommentar