Författararkiv: tillganglighetforalla

Om tillganglighetforalla

Lika Unika och Handikappförbunden i samverkan 2012.

Dags att byta fokus

Dags att byta fokus! Svensk diskrimineringslag måste skärpas. Det är dags att göra otillgänglighet till en del av diskrimineringsskyddet. Vi måste börja göra rätt från början. Vi har bett nationalekonom Dan Andersson att räkna på kostanderna, och vinsterna, när det … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Torsdagsaktionen

Över 671 dagar har gått sedan remisstiden gick ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Något lagförslag finns ännu inte. Nu är det dags att gå från ord till handling, promemorians titel … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Riksdagen ger regeringen uppdrag att stärka lagstiftningen!

Med acklamation togs beslutet i riksdagen den 14 juni 2012 att uppdra åt regeringen att skyndsamt stärka svensk diskrimineringslag och lägga in bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund. En stor seger! Något som vi också kommer att följa så att fagert … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Beslutsprocessen

Vi intervjuade Mehmet Kaplan, (MP),  om beslutsprocessen när det gäller det aktuella lagförslaget om bristande tillgänglighet som grund för diskriminering. Votering sker i riksdagen den 13 juni 2012 med debatt, votering 16.00, om det blir 14 juni blir det 12.00. Riksdagen … Läs mer

Publicerat i Tillgänglighet | Märkt | Lämna en kommentar

Förslag till lagändring?

Den 30 maj beslutade arbetsmarknadsutskottet att uppdra åt regeringen att återkomma med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet ska bli en grund för diskriminering. Regeringen har fått i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag och enligt Mehmet Kaplan (MP) … Läs mer

Publicerat i Tillgänglighet | Lämna en kommentar