Diskriminering

Ändrad diskrimineringslagstiftning?

Sverige har ratificerat FN:s  konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det  är dags att leva upp till framförallt artikel 9 Om tillgänglighet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden. Idag finns inte tillgänglighet med som en diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslagstiftning. Därför går det inte att driva fall i svensk domstol angående kränkande behandling kopplat tillgänglighet. De flesta fall som anmälts till DO kan därför inte drivas pga avsaknad av lagskydd.

Nu har det gått över 600 dagar sedan beredningen för Bortom fagert tal presenterades. Arbetsmarknadsutskottet tog den 30 juni 2012 ett viktigt beslut att uppdra åt regeringen att skyndsamt återkomma med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet ska bli en grund för diskriminering.  Ordet ”skyndsamt” är ett kodord i sammanhanget, enligt Mehmet Kaplan (MP) som är en av de som har drivit frågan. Om regeringen dröjer för länge kan de bli utsatta för granskning från konstitutionsutskottet där de kommer att få svara på frågan om varför det tar så lång tid.

Att få genom förslaget om att bristande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagstiftningen har dock visat sig svårt. Med hänvisning till för dyra kostnader. Statskontoret gjorde i samband med Bortom Fagert tal en uträkning av vad det skulle kosta att förändra lagstiftningen.  En obskyr uträkning baserad på att riva alla offentliga byggnader för att sedan bygga nytt igen.

Funktionshinderrörelsens syfte att få till ett diskrimineringsskydd i lagstiftningen är att påverka samhället att vara förebyggande, att tänka och planera rätt från början. Att få med god tillgänglighet som ett diskrimineringsskydd skulle ge ett verktyg till detta, samt manifestera att personer med funktionsnedsättning räknas som samhällsmedborgare och ges rätt till att delta och bidra till samhället som alla andra.

Bristande tillgänglighet som diskriminering har i årtionden varit en av de viktigaste frågorna för den svenska funktionshindersrörelsen. Rörelsen får stöd av Arbetsmarknadsutskottet som den 14 juni 2012 drev upp frågan för beslut i riksdagen. Vi avvaktar vi på ett skyndsamt förslag om lagändring från regeringen.

Bortom fagert tal kallades Hans Ytterbergs utredning som tillsattes 2008 på uppdrag av regeringen. En överväldigande majoritet av de drygt 130 remissinstanserna var positiva till Ytterbergs förslag, men ett litet fåtal bland andra Svenskt Näringsliv och SKL avstyrkte. Trots att det har gått över 600 dagar sedan remisstiden gick ut tycks rädslan för att en diskrimineringslag skulle medföra allt för höga kostnader vara den främsta orsaken till att Sverige till skillnad från flera andra länder ännu saknar diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet.

Olika beräkningar och konsekvensanalyser har gjorts, men få har tittat på vad samhället vinner på tillgänglighet när det gäller tillväxt och produktivitet. Genom Dan Anderssons rapport visas att Det beror på hur man räknar! Att det finns många sidor som ger vinst till samhället och individer, vilket balansera upp kostnaderna och gör kalkylen mer rimlig.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s