Vår analys

Ladda ned rapporten Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det)

Dags att byta fokus!

Svensk diskrimineringslag måste skärpas. Det är dags att göra otillgänglighet till en del av diskrimineringsskyddet. Vi måste börja göra rätt från början.

Vinsterna med ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla medborgare är
många. Om delaktigheten ökar minskar utanförskapet. Om det blir lättare att ta sig till – och in – på en arbetsplats får staten ökade skatteintäkter.

Men människor utestängs från att utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Från att åka kollektivt, rösta i sin vallokal, ta del av samhällets information och gå i den skola de har valt. Otillgängligheten kompenseras med dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar istället för att tillgänglighet och användbarhet är en naturlig del i samhällsplaneringen.

Sverige har haft lagar med krav på tillgänglig samhällsplanering sedan 1960-talet.
Men de efterlevs inte. Fortfarande byggs nya hus som inte uppfyller kraven, och fortfarande köps tåg, bussar och spårvagnar in som inte kan användas av alla resenärer. Otillgänglighet byggs in kontinuerligt och permanent.

Dessutom saknar många människor tillräcklig tillgång till samhällsinformation och möjlighet att kommunicera. Det inskränker deras valmöjligheter när det till exempel handlar om arbete och utbildning.
Alla människor har olika förutsättningar och därför är tillgänglighet ett brett begrepp. Men otillgänglighet är lika diskriminerande för alla.

Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där samhällets utformning – i fråga om tillgänglighet och användbarhet – löper som en röd tråd.

Vi anser att en förändring i lagskyddet när det gäller bristande tillgänglighet är nödvändig för att personer med funktionsnedsättning någonsin ska kunna få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det handlar om att man ska kunna delta och bidra till samhället som alla andra.

Vi vill skapa en förändring att verka förebyggande – att göra rätt från början – när det gäller samhällsplanering, samhällsbyggnationer, allmänna kommunikationer, samhällsinformation osv.

Genom ett ökat skydd i svensk diskrimineringslagstiftning hoppas vi på ett verktyg och medel att kunna ha en individuell klagan om man utesluts från samhällsgemenskapen, och möjligheten att bidra och verka som alla andra. Ett utanförskap som kostar enorma pengar och stor ohälsa, utan att det räknas på.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s